مخصوص استفاده در سطوح عمودی می باشند و اصطلاحا به آنها اسپیسر خورشیدی یا چرخی نیز گفته می شود. اسپیسر خورشیدی یا چرخی مطابق استاندارد BSI7993 طراحی و تولید می گردد و طوری طراحی و تولید می شود که بتواند در مقابل بتن سیال مانعی ایجاد نکند. این نوع اسپیسر دارای قفل کن بسیار قوی در مرکز خود برای گرفتن میلگرد می باشد.