اسپیسر دابل فیکس برای سقف و دال های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد و میزان 4 عدد در هر متربع پیشنهاد می گردد . این اسپیسر از دو بخش پایه (مادگی) و هد (نری) تشکیل شده است و برای استفاده باید روی هم مونتاژ شوند. پایه اسپیسر دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع های 2/5 و 4 در دو طرف می باشند و قسمت هد اسپیسر از ارتفاع 8 الی 18 سانتیمتر طراحی و تولید می گردد.