اسپیسری متوسط مناسب برای پوشش در تیرها , شناژها و کف های متوسط می باشد ،کارگیر ماکس فیکس قابلیت قرارگیری میلگرد 8 تا 20 را دارد. اسپیسر ماکس فیکس دارای دو شاخک قفل کن می باشد و قادر به نگهداری میلگردهای با سایز متوسط در داخل خود می باشد.اسپیسر ماکس فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرند.