اسپیسرها (فاصله نگهدارها) مهم ترین ابزارها برای تامین حداقل پوشش بتنی الزامی روی میلگردها هستند. یک فضا ساز باید با شبکه های میلگرد هم خوانی داشته باشد و میلگردها را در طول عملیات بتن ریزی سازه مسلح در محل خود ثابت نگهدارد.

تا چند سال گذشته برای این منظور از تکه های سنگ، کاشی، موزاییک و سایر قطعات مشابه استفاده می شد. این موضوع علاوه بر کاستن دقت انجام کار، باعث هدر رفتن زمان، هزینه و نیروی انسانی می شد. امروزه عمدتا از اسپیسرهای پلاستیکی برای این منظور استفاده می شود. این قطعات در ابعاد، اشکال و مقاومت های مختلف تولید می شوند و با توجه به نوع سازه و نیاز پیمانکار برای ایجاد فاصله دقیق بین میلگرد و قالب به کار می روند.