برای ساختن بتن در حجم کم از بتونیر یا ملات ساز استفاده می گردد . مخلوط‌کن بتن یا میکسر بتن یا بتونیر دستگاهی است که سیمان، شن، ماسه و آب را به طور همگن ترکیب می‌کند تا بتن به دست آید. در این دستگاه پیمانه کردن مصالح توسط نیروی انسانی انجام می گیرد و به همین دلیل بایستی دقت لازم و آموزش کافی انجام گیرد. در مخلوط‌کن، محفظه مدوری که مواد بتن در آن ریخته می‌شود جام نام دارد. در یکنواختی بتن ، ترتیب افزودن مواد متشکله بتن در مخلوط‌کن، نقش مهمی دارد . از آنجا که برخی سنگدانه‌ها کامل ترد و شکننده‌اند، باید برای جلوگیری از شکسته شدن سنگ‌دانه‌ها که تاثیرات زیان‌بخشی بر کارایی و آب‌اندازی بتن دارد، از مخلوط کردن زیاد بتن پرهیز کرد. بتونیر به 2 نوع کلی زیر تقسیم می شود:

الف) بتونیر بامحور ثابت: در این نوع بتونیر مواد ازیک دهانه که درمرکز بتونیر قراردارد توسط یک قیف بارگیری وارد می شود و پس از مخلوط شدن با آب و ساخت بتن از طرف دیگر خارج می گردد.

ب) بتونیر با محور متحرک: این نوع بتونیر که میکسر مایل شونده نیز نامیده می شود دارای یک مخزن گردنده است که با کج شدن به سمت پایین در زاویه ای حدود 50 تا 65 درجه بتن را تخلیه می کند. عمل تغذیه و تخلیه هردو از یک دهانه انجام می شود.