امروزه جهت قالب بندی از انواع تخته سه لایی روسی ،مالزی ،اندونزی ،چینی واترپروف(رنگی) و ساده (خام) استفاده می شود که نسبت به انواع و حجم کار اجرای می توان از انواع مختلف این محصولات استفاده کرد.
برای پیمانکاران با حجم کار بالا پیشنهاد ما تخته سه لایی چین و مالزی با کیفیت بسیار بالا و مقاوم در مقابل فشار بار بتن، رطوبت وآب (واتر پروف ) است و در ابعاد مختلف زیر موجود است.

پیمانکاران با حجم کار کمتر می توانند به ترتیب از انواع تخته سه لایی مالزی ، اندونزی ، چینی که با قیمت مناسب ودر دو نوع واترپروف و خام و در ابعاد مختلف عرضه می شود استفاده کنند.