انواع مختلف سقف داریم مانند سقف تیرچه بلوک، سقف طاق ضربی، سقف کامپوزیت، سقف دال بتنی، سقف قابلمه ای و سقف تیرودال. در ساختمان سازی بر حسب کاربرد یکی از این سقف ها استفاده می شود که لازم می شود سقف بطور موقت نگهداری شود. یکی از پرکاربردترین روش های نگهداری سقف جک سقفی است.

انواع جک سقفی :

• جک شاقول کننده: جک شاقول کننده در زمین هایی که سست و ناهموار هستند کارایی مناسبی دارد و از دو بازوی کوچک و بزرگ قابل رگلاژ تشکیل شده است.
• جک ساده: جک ساده در سقف های سبک کاربرد دارد و همانند جک صلیبی در ارتفاعات مختلف تولید می شود.
• جک صلیبی: توان باربری جک صلیبی 1.5 تن می باشد و جهت کفراژبندی سقف های تیرچه بلوک و دال ها استفاده می شوند.