برای کفراژ بندی های معمولی در اجرای انواع سقف ها اعم از:دال های بتنی و تیرچه بلوک ، می توان از جک های سقفی استفاده نمود. این جک ها توان باربری ۱٫۵ تن را دارا می باشند. جک سقفی که با نامهای جک فلزی ، جک تلسکوپی و شمع فلزی نیز شناخته می شود در اندازه های مختلف 3/5 متر، 4 متر، 4.5 متر و 5 متری ساخته می شود که بر اساس حداقل ارتفاع (در هنگام بسته بودن) و حداکثر ارتفاع (در هنگام باز بودن) و ضخامت و قطر لوله ها داری تحمل بار متفاوت می باشند.

مشخصات جک های سقفی : لوله داخلی این جک ها به قطر 5 سانتی متر و لوله بیرونی آن به قطر 6 سانتی متر می باشد و ضخامت ورق هر دو لوله در جکهای سبک 2 mm و در جکهای سنگی2.5 mm می باشد .