جهت کفراژبندی انواع دال های بتنی تکراری و سقف های وسیع و سنگین بخصوص در ارتفاعات بالا نظیر پل ها می توان از سیستم داربست مثلثی استفاده کرد. اتصالات این سیستم بدون نیاز به آچار توسط کارگر ساده باز و بسته می شودو نیاز به آموزش خاصی ندارد به راحتی می توان داربست مثلثی را نصب کرد.

اجزای مورد نیاز جهت اجرای داربست مثلثی عبارتند از:
فریم های داربست با ارتفاع های 100، 75 و 50 سانتی متر
پاشنه
مهارهای ضلعی و قطری
پیچ تنظیم
پین داربست