داربست مثلثی به واسطه سهولت در اجرا و جابحایی متداول ترین نوع داربست در اجرای سقف های بزرگ و مرتفع میباشد. داربست مثلثی را میتوان با مقطع مربع با ابعاد 120*120 سانتیمتر و یا مثلث با اضلاع 120 سانتیمتر مونتاژ نمود. اجزای مورد نیاز جهت اجرای داربست مثلثی عبارتند از:

فریم های داربست با ارتفاع های 100، 75 و 50 سانتیمتر

پاشنه

مهار های ضلعی و قطری

پیچ تنظیم

پین داربست