در سیستم قالب بندی فونداسیون‌ از پنل‌های قالب بندی جهت اجرای فونداسیون‌های بتنی‌،‌ سکوها و … استفاده می‌شود. به کمک سایزهای مختلف موجود‌ قالب‌ها، می‌توان پنل‌های قالب بندی را در اشکال مختلف با توجه به نوع و نقشه سازه در فونداسیون ایجاد کرد. با توجه به ضخامت دیوار و فشار بتن می‌توان از قطعات تکمیلی مانند انواع میان بلت برای حفظ مقاومت استفاده نمود.
قطعات متداول در قالب‌بندی فونداسیون عبارتند از پانل‌های طول 100 سانتیمتر، کنجهای داخلی، کنجهای بیرونی، نبشی پانچ شده، پشت بندهای افقی (لوله‌ داربستی) و اتصال از قبیل پین، گوه، گیره می‌باشد.