قیچی خم و برش برای برش و خم کردن قطعات ارائه شده است.عضو خم شامل یک پین خم فعال است که توسط یک سیلندر هیدرولیک حرکت می کند پین خم از داخل و خارج با یک گیره به قطعه پشتیبانی متصل شده است.هنگامی که کلمپ یکی دیگر از سیلندرهای هیدرولیک به سمت قطعه می رود قطعه مورد نظر خم می شود.

عضو برش شامل یک عضو برش ثابت و یک عضو برش متحرک است که در یک سمت نصب شده اند. اعضای برش شامل یک حافظه می باشند که در قطعه گنجانده شده است.این سیلندر هیدرولیک حرکت را برای عضو برش فراهم می کند همانطوری که عضو برش متحرک در تراز وسط قرار دارد . قیچی خم و برش ممکن است به یک وسیله نقلیه مانند لودر برای استفاده از قدرت هیدرولیکی آن متصل شود و یا ممکن است شامل یک منبع قدرت مستقل باشد. ویژگی های ایمنی آن از جمله ایمنی سوئیچ قطع و وصل دستگاه است که توسط یک وسیله نقلیه لودر امن تر است.