میان بلت های آب بند پلاستیکی قطعاتی مقرون به صرفه و کاملاً اقتصادی برای آب بندی محل عبور بلت از داخل بتن می باشند که هزینه این نوع آب بندی را حداقل تا ۵ بار کاهش می دهند. میان بلت های آب بند پلاستیکی متشکل از قطعات زیر می باشند:

مخروطی: ۲ عدد در هر میان بلت

رابط: ۲ عدد در هر میان بلت

لوله آجدار پلاستیکی : قطعه میانی برای عبور بلت که با توجه با سایز درخواستی تغییر اندازه پیدا می کند.

آب بند کننده لاستیکی ساده: ۱ عدد در هر میان بلت

آب بند کننده لاستیکی لبه دار: ۲ عدد در هر میان بلت