واشر دو لوله در قالب بندی سازه های سبک هنگامی که به جای سولجر از دو لوله عمودی استفاده می شود وظیفه نگهداشتن و محکم نمودن دو لوله به قالب ها را به کمک بلت و مهره خروسکی به عهده دارد.