میکروسیلیکا محصول جانبی در فرآیند تولید فروسیلیسیم است که در صنایعی همچون ساختمان به منظور افزایش مقاومت فشاری، الکتریکی، مقاومت در برابر خوردگی بتن در صنایع پلیمری ، دیرگدازها و نسوزها کاربرد دارد. در صنایع بتن با توجه به اندازه ذرات پودر میکروسیلیکا، این محصول به صورت یک پرکننده همگن عمل نموده و ضمن پرکردن خلل و فرج اطراف دانه های خمیر سیمان موجب انسداد منافذ نفوذ پذیر و بهبود چسبندگی بتن به فولاد میگردد.

میکروسیلیکا یک ماده پوزولانی بسیار فعال است و به راحتی با CH و آب واکنش نشان می‌دهد و به شکل ثانویه C-S-H در می‌آید. از طریق واکنش پوزولانی، میکروسیلیکا می‌تواند مقدار زیادی از CH رامصرف کند و تولید C-S-H نیز حفرات مویینه را پر می‌کند. این فرایند قادر است تخلخل و نفوذپذیری بتن و همچنین امکان واکنش شیمیایی CH با یونهای دیگر برای تشکیل محصولات مضر را کاهش دهد. به این ترتیب، دوام بتن تا حد زیادی افزایش می‌یابد. نشان داده شده است که میکروسیلیکا تا حد زیادی می‌تواند باعث تقویت مقاومت بتن با کارایی بالا در برابر واکنش سنگدانه قلیایی و توزیع کلرایدی شود. در حال حاضر، این ماده به طور گسترده‌ای در تولید بتن با کارایی بالا در سراسر جهان استفاده می‌شود.