گونیا دست دوم
گونیا دست دوم
می 31, 2017
گیره دست دوم
گیره متوسط دست دوم
می 31, 2017

گیره بلند دست دوم (گیره پروفیل)

گیره دست دوم

در صورت استفاده از قوطی یا ناودانی به جای لوله در پشت بند افقی از گیره بلند استفاده می گردد. از این گیره برای اتصال پشت بند قائم به قالب نیز استفاده می شود.