وظیفه این قطعه اتصال لوله ( پشت بند افقی ) به قالب می باشد.گیره ها (گیره دوپایه، گیره لوله و…) به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که امکان اتصال به قالب فلزی را در هر نقطه و هر جهت ، امکان پذیر می سازند.