مشخصات :

  • 3 غلطکه ( 2 غلطک متحرک با حرکت پروانه ای)
  • دارای سیستم کنترل CNC و NC
  • تجهیزات مورد استفاده اروپایی

آپشن :

  • قالب ویژه برای پروفیل ، لوله و مقاطع
  • غلطک راهنمای قابل تنظیم برای زاویه دادن پروفیل
  • دستگاه خم اسپریل
  • متغیر بودن ولتاژ و فرکانس موتورها
  • برای دستگاه APK81 ؛ غلطک راهنمای قابل تنظیم در دوجهت است
  • دارای صفحه نمایش دیجیتال

مزایا : قیمت مناسب تر نسبت به نمونه اروپایی آن – قابلیت نورد مقاطع و اشکال نامتقارن

منافع : دقت بالا و ماندگاری دقت اولیه در دراز مدت – طول عمر پالای دستگاه به دلیل طراحی بسیار دقیق و متریال مرغوب – سرعت قابل تنظیم و بالا