یکی دیگر از فعالیت های مرکز قالب بندی بتن تهران خرید کلیه ملزومات قالب بندی از پروژه هاست.

این مجموعه یکی از بزرگترین خریدار های ملزومات قالب بندی می باشد که با اولین تماس کارشناسان ما با قیمت کاملا توافقی بار شما را خرید میکنند با حضور ما اجناس خود را ارزان نفروشید ما در کنار شماییم به ما اعتماد کنید ارسال کارشناس و قیمت گذاری کاملا رایگان است .