پین و گوه
آوریل 16, 2018
تولید تسمه قالب ، تسمه تنگ
آوریل 17, 2018

تولید افزودنی های بتن

حباب زای بتن

ازدیگر تولیدات این مجموعه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

روان کننده های بتن
آب بند کننده ها
عایق ها و پوشش ها
گروت ها و مواد ترمیمی
افزودنی های شیمیایی بتن
چسب های ساختمانی
سایر محصولات شیمیایی
اسپیسر های پلاستیکی
واتر استاپ ها
پودر میکرو سیلیس
ضدیخ با کلراید (مایع و پودری)
ضدیخ مایع بتن بدون کلراید
هوازی بتن
زودگیر شاتکیریت پودری
زودگیر شاتکیریت مایع
دیر گیر کننده بتن پودری
دیر گیر کننده بتن مایع
گروت ویژه
گروت اپوکسی
گروت منبسط شونده
ترمیم کننده بتن